2018/11512 İthalat Rejimi Kararına Ek Karar ile Bosna ve Hersek Menşeli Bazı Tarım Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar

2018/11512    İthalat Rejimi Kararına Ek Karar ile Bosna ve Hersek Menşeli Bazı Tarım Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar

Söz konusu Karar ile; 

Bosna-Hersek'den ithal edilen  

-Makarnalık Buğday unu

-Ayçiçeği tohumu, aspir veya pamuk tohumu yağları

-1702 pozisyonundaki şekerler 

için  "sıfır" olarak uygulanan gümrük vergileri arttırıldı.

Aynı ürünler ile et ithalatında Bosna Hersek için tarife kontenjanları açıldı.