SSS

Sıkça Sorulan Sorular

Sıkça Sorulan Sorular

Asıl manifesto nedir?

Konşimentolara göre gemide tutulan yük defteri ve mahreç limanlardaki yetkili mercilerce tasdik edilmiş olan yük beyannamelerdir. Bu belgeler mahallindeki Türkiye Konsolosluklarına ilgililerce tasdik ettirilir. Manifestolarda eşyanın cinsi, kapların adedi, nevi, markası, numarası ve gayrisafi ağırlığı ile konşimento veya yük senetlerinin numaraları, milletler arası anlaşmalar ve gelenekler de göz önünde tutulmak suretiyle Gümrük Müsteşarlığı' nın tespit edeceği diğer bilgiler gösterilir. (Gümrük ve Dış Ticaret Terimleri Sözlüğü-1999)

Avarya nedir?

Gemiye veya yüke, kendi yıpranmalarından, buz, sis gibi doğa olaylarından, mürettebatın eylemlerinden veya savaş halinde uluslararası deniz ticaret hukukunun içerdiği özel kuralların ihlal edilmesi nedeniyle ortaya çıkan maddi hasarlar ve olağanüstü giderler.(Gümrük ve Dış Ticaret Terimleri Sözlüğü-1999)

Beyan sahibi nedir?

Kendi adına beyanda bulunan kişiyi veya adına beyanda bulunulan kişiyi ifade eder. (G.K. 3/17 maddesi)

Bilgisayarlı Gümrük etkinlikler (BİLGE) nedir?

Eşyanın gümrük sahasına girişinden çıkışına kadar tüm gümrük işlemlerinin gerçek zamanlı olarak bilgisayar ortamında yürütülmesine ilişkin olarak kullanılan bir yazılımdır.(Gümrük Web sayfası / modernizasyon projesi / BİLGE yazılımı)

Elektronik veri değişimi nedir?

Kabul görmüş mesaj standartlarına göre yapılandırılmış verilerin bir bilgisayar sistemi ile diğer bir bilgisayar sistemi arasında elektronik olarak aktarımını ifade eder. (G.Y. 3/İ maddesi) 

Elleçleme nedir?

Gümrük gözetimi altındaki eşyanın asli niteliklerini değiştirmeden istiflenmesi, yerinin değiştirilmesi, büyük kaplardan küçük kaplara aktarılması, kapların yenilenmesi veya tamiri, havalandırılması, kalburlanması, karıştırılması ve benzeri işlemleri ifade eder. (G.K. 3/22 maddesi)

G.T.İ.P. Neden önemlidir?

Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu, gümrük işlemlerinde eşyayı tanımlayan en önemli unsurdur. Tüm vergisel oranlar ve izinler bu numaradan belirlenir

Sorunuzun cevabını bulamadınız mı?

Sektörümüzle alakalı cevaplamamızı istediğiniz sorularınızı, aşağıdaki linki tıklayarak bizlere ulaştırabilirsiniz.

SORULARINIZ İÇİN