HİZMETLERİMİZ DANIŞMANLIKLARIMIZ

 
Meyve Bahçesi Kurulumu

Meyve Bahçesi kurulumu için gerekli, bölge, toprak, su ve iklim koşullarının değerlendirilerek projelendirilmesi.

Tür, Çeşit Belirlenmesi

Proje sahibinin talepleri doğrultusunda kurulacak bahçeler için bölge iklim ve toprak-su özellikleri dikkate alınarak tür, çeşit ve anaç kombinasyonları, dikim sitemleri konularında bilgi paylaşımı.

Sulama Sistemleri Danışmanlığı

Kurulan bahçelerde modern sulama ve fertigasyon sistemlerinin projelendirilmesi, kurulumu ve işletilmesi konularında bilgi ve proje paylaşımı.

Budama Sistemleri Danışmanlığı

Yetiştiricilik sırasında plantasyonların farklı yaşlarındaki budama ihtiyaçlarının giderilmesi ve ekiplerin eğitilerek sürdürülebilir tarım işletiminin sağlanması konusunda bedelli eğitim ve danışmanlık hizmetleri vermek.

Gübreleme Sistemleri Danışmanlığı

 

Toprak İşleme Danışmanlığı

Yetiştirilen bitki tür ve çeşitleri için dönemsel ve farklı yaşlara göre toprak, yaprak ve doku analizleri esas alınarak gübreleme programlarının oluşturulması ve uygulanmasında destek olunması.

Kompost Danışmanlığı

Toprak idaresi ve bitki beslemede önemli bir yer tutan KOMPOST ÜRETİMİ konusunda bilgi paylaşımı yanı sıra ,uygulamalı olarak KOMPOST’un hazırlığı aşamasında materyal ve hazırlama desteği verilmesi. Plantasyonlarda toprak işleme ve idaresine yönelik bilgi paylaşımı ile yerinde yapılan uygulamalarda destek olunması.

İnert Materyal Danışmanlığı

İnert materyaller olarak bilinen farklı topraksız materyallerin (pomza, tüf, jips v.b) toprak düzenleme ve iyileştirmede kullanım olanaklarının yatırımcılara anlatılarak, uygulamalarının yaptırılması.

Meyve Yetiştiriciliği Danışmanlığı

Meyve Yetiştiriciliği konusunda ihracata uygun ürün üretimi konusunda Bitki Koruma Uygulamaları için güncel ve izinli etken maddeler ile programların hazırlanarak, kalıntı problemi olmayan kaliteli ve güvenli ürün eldesinin sağlanması konusunda teknik, pratik ve torik bilgi ve uygulamalarının paylaşımı.