A.TR Dolaşım Belgesi Red Nedeni-GTIP

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

 AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü

 Sayı : 16934678-724.01,02

 Konu A.TR Dolaşım Belgesi Red Nedeni-GTIP

DAĞITIM YERLERİNE

İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği'nden alman 14 Aralık 2017 tarihli ve 6015-EA sayılı yazıda özetle, ithalat esnasında gümrük idarelerinize ibraz edilen A. TR Dolaşım Belgelerinin eşyanın tanımına dair 10 no'lu kutusunda belgenin düzenlenmesi aşamasında bazı ihracatçılar tarafından bilgi amaçlı eşyanın tarife pozisyonunun belirtildiği, bu tarife pozisyonunun ülkemizdeki ithalatçı tarafından ibraz edilen beyannamede belirtilen Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTIP) ile uyumlu olmayabildiği ve bu nedenle A.TR Dolaşım Belgelerinin gümrük idarelerimizde reddedildiği ifade edilerek: bu çerçevede yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi talep edilmektedir. Bu çerçevede: A.TR Dolaşım Belgelerinin 10 no'lu kutusunda eşyanın tanımına yer verilmesinin zorunlu olduğu ancak tarife pozisyonu bilgisinin yazılması zorunlu bir bilgi olmadığı göz önünde bulundurulduğunda, belirtilen uyumsuzluk hallerinde belgelerin reddedilmemesi, konu hakkında ciddi bir şüphe duyulmakta ise sonradan kontrol sürecinin işletilmesi gerekmektedir. Bilgileri ile gereğini rica ederim.

Hasan KÖSEOĞLU

 Bakan a.

 Genel Müdür