Dahilde İşleme İzninde Süre/Ek

İlgide kayıtlı Genelge eki “İzin Süreleri Tablosunun” 1 nci ve 11 nci satırları aşağıda belirtildiği şekilde yeniden düzenlenmiştir.

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı     :41208501-010.06.02

Konu   :Dahilde İşleme İzninde Süre/Ek

Süre YGM Uygulaması

 

 

GENELGE

(2018/12)

 

 

 

İlgi      :12/6/2013 tarihli ve 2013/19 sayılı Genelgemiz.

İlgide kayıtlı Genelge eki “İzin Süreleri Tablosunun” 1 nci ve 11 nci satırları aşağıda belirtildiği şekilde yeniden düzenlenmiştir.

2006/12 SAYILI TEBLİĞ MADDESİ DAHİLDE İŞLEME İZNİ KAPSAMINDA YAPILACAK İŞLEM

SÜRE

(AY)

14/1-a Elyaf, iplik, ham ve mamul mensucat (astar dahil) gibi temel tekstil hammaddeleri ile tekstil ve deri kimyasal maddeleri dışında kalan yardımcı maddelerin (tela, etiket, düğme, fermuar, çıtçıt, rivet, askı, kuşgözü, şerit, kordela, lastik vb.) ithalatını müteakip, ihraç ürünlerinin elde edilmesinde kullanılması 12 AY
14/1-ı Bedelsiz olarak ithal edilen eşyanın işleme faaliyetine tabi tutulması (Tarım ürünlerindeki bedelsiz ithalat, Savunma Sanayi Projeleri kapsamında bedelsiz ithalat ile 8531.20.40 gümrük tarife istatistik pozisyonunda yer alan “Aktif matris sıvı kristal tertibatlı olanlar (LCD)” isimli maddenin bedelsiz ithalatı hariç olmak üzere). 12 AY

 

Anılan Genelge’nin 1 inci maddesine ikinci paragraf olarak aşağıda yer alan hüküm eklenmiştir.

“Anılan Tebliğin 14/1-a ve 14/1-ı kapsamında düzenlenen ve taahhüt hesabı henüz kapatılmamış Dahilde İşleme İzinleri için izin sürelerinin gümrük idarelerince 12 (oniki) aya tamamlanması gerekmektedir. ”

Bilgi ve buna göre gereğini rica ederim.

 

 

 

Cenap AŞCI

Bakan a.

Müsteşar

 

 

DAĞITIM:

Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri