Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Kıymeti) (Seri No: 2)

Ek-1 kapsamında düzenlenen İstisnai Kıymetle Beyan Formunun 06.01.2023 tarihli ve 2023/3 Sayılı Genelge ile Tek Pencere Sistemi’ne alındığı bildirilmişti.

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Kıymeti) (Seri No: 2) Ek-1 kapsamında düzenlenen İstisnai Kıymetle Beyan Formunun 06.01.2023 tarihli ve 2023/3 Sayılı Genelge ile Tek Pencere Sistemi’ne alındığı bildirilmişti.

Gümrükler Genel Müdürlüğü konuya ilişkin yayımladığı yeni yazıyla uygulamanın kapsamını ve daha önce izin başvurusu yapılarak uygun görülmüş ve ithalat/tamamlayıcı beyan süreci devam eden başvuruların sisteme aktarılmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

İstisnai kıymetle beyana ilişkin daha önce izin başvurusu yapılarak uygun görülmüş ve ithalat/tamamlayıcı beyan süreci devam eden başvuruların geçerliliği devam etmekte olup, bu kapsamdaki izin talebi başvurularının en geç 01.03.2023 tarihine kadar Tek Pencere Sistemi üzerinden yükümlüsünce yenilenerek elektronik sisteme aktarılması gerekmektedir.

Royalti veya lisans ücretleri beyanı ile sınırlı olmaksızın, Gümrük Yönetmeliğinin 53 ncü maddesinin 1 inci fıkrasının b ve c bentleri kapsamında yapılan tüm "istisnai kıymetle beyan" izin talebi başvurularının 2023/3 Sayılı Genelge’de bahsedildiği şekilde Tek Pencere Sistemi üzerinden yapılması gerekmektedir.

53/1-b) Gümrük kıymetine ilave edilmesi gereken, ancak ihracatçı ve ithalatçı arasındaki sözleşme gereği söz konusu kıymet unsurları gümrük yükümlülüğünün başladığı tarihten sonra belli olacak eşya

53/1-c) Satış sözleşmesinde, fiyatın sonradan gözden geçirilmesini öngören hükümler içeren eşya