İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2018/5)

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkındaki Kanun ve diğer sair mevzuat kapsamında yapılan araştırmalar neticesinde Anti-Damping (%25) uygulamasına konu olan 8415.10.90.00.00 GTİP’li “Yalnız duvar tipi split klimalar” ile 8415.90.00.90.11 GTİP’i altına kayıtlı “Yalnız duvar tipi split klimaların dış üniteleri (değişken soğutucu debili split klima sistemleri dış ünitesi hariç)” ve 8415.90.00.90.12 GTİP’i altına kayıtlı “Yalnız duvar tipi split klimaların iç üniteleri” cinsi eşyalarda yürürlükteki anti-damping uygulamasının kaldırılması durumunda, damping kaynaklı zararın devam etmesinin, yeniden meydana gelmesinin kuvvetle muhtemel olduğu ve Türkiye’de maddi bir zarar, zarar tehdidi ve bu sektöre ait üretim dalının kurulmasını/gelişmesini engelleyici etkenler olduğunun saptanmasından dolayı; Çin Halk Cumhuriyeti Menşeli ürünlerde anti-damping uygulamasına devam edilmesi, ayrıca Çin Halk Cumhuriyeti Menşeli/çıkışlı eşya haricinde Malezya, Endonezya, Filipinler, Pakistan ve Vietnam menşeli/çıkışlı eşya için de yürürlükte bulunan anti-damping uygulamasının devam edilmesi kararı alınmıştır.