Tayland/Anti-Damping Önlemi Hk.

Tayland firmaları tarafından ülkemiz –Türkiye- menşeli ‘’sıcak haddelenmiş çelikten yassı mamuller’’ ithalatında tahsil ettiği anti-damping vergisine, ülke nezdinde yaptığımız ticari tazminat talebinin kabul görmemesine istinaden Dünya Ticaret Örgütü Korunma Anlaşması kapsamında misilleme hakkının kullanılması sonucu Tayland Menşeli Klimalara (8415.10 GTİP) karşı vergilerin arttırılması öngörülmüştür ki yapılan misilleme sonucu Tayland tarafından ikili görüşme talep edilmiştir. Halen sürmekte olan İkili görüşmeler sırasında, Türkiye menşeli sıcak haddelenmiş çelikten yassı mamullere Anti-Damping uygulaması gündeme getirilmiş olup 23.02.2018 Tayland Resmi Gazetesinde yayımlanan bildirim ile anti-damping önleminin 06.06.2020 tarihine kadar durdurulmasına karar verilmiştir. Tayland hükümetinin yapılan ikili görüşmeler neticesinde korunma önlemlerini – Anti Damping- kaldırmasına istinaden, Ülkemiz tarafından Tayland menşeli Klima cinsi eşyalar için öngörülen vergi artışına son verip, İthalat Rejim Kararında öngörülen vergi oranlarının uygulanması yönünde karar alacağı düşüncesindeyiz. Bu minvalde, konu hakkında takiplerimizi sürdürdüğümüzü belirtmek isteriz.