Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü, “ÖTV Matrahının Beyanı” hakkında bir yazı yayımladı.

ÖTV'ye ve TRT Bandrolüne tabi eşyalara ilişkin olarak, KDV matrahına bandrol ücreti de dahil edildikten sonra oluşan tutar üzerinden ÖTV hesaplanması gerekmekle

ÖTV'ye ve TRT Bandrolüne tabi eşyalara ilişkin olarak, KDV matrahına bandrol ücreti de dahil edildikten sonra oluşan tutar üzerinden ÖTV hesaplanması gerekmekle birlikte, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu uyarınca, ÖTV matrahının 3065 sayılı KDV Kanununda belirtilen usule göre belirlenmesinin geçerli olduğu tüm durumlarda, malın ithalinden önceki ardiye hizmet bedelinin, KDV'den istisna olsun ya da olmasın, ithalat sırasındaki ÖTV matrahına dahil edilmesi gerekmektedir.

Genel Müdürlüğü'n yazısında; konu ile ilgili olarak, BİLGE programında, mükerrer KDV hesaplanmadan işlem yapılabilmesine yönelik düzenleme yapıldığı; bu kabil matrah unsurlarının, BİLGE programında, “Kalemler” ekranında, “Finansal Bilgiler” sekmesinde, “Yurtiçi giderler” alanında, “KDV İçeren Giderler Top.” kutucuğunda beyan edilmesi durumunda, sistemde anılan kutucuğa girilen giderler KDV matrahına dahil edilmeyerek ÖTV matrahına ilave edileceği aktarıldı.

Bu itibarla, 3065 sayılı KDV Kanununun “İthalatta matrah” başlıklı 21 inci maddesi kapsamında ithalatta KDV matrahına dahil unsurlar ile ilgili olarak; KDV'li olarak düzenlenip bu şekilde ödenen faturalarının, ÖTV matrahının tespitinde dikkate alınmalarını teminen, “KDV İçeren Giderler Top.” kutucuğunda beyan edilmesi (KDV hariç tutar) gerektiği bildirildi.